Ekonomisk optimering av värmekraftverks matarvattenförvärmare - En metod
Licentiatavhandling, 1966

Författare

Gunnar Olgård

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06