Potential for increased electricity production with black liquor gasification
Rapport, 2000

Författare

Håkan Eriksson

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07