Naturgas kontra biobränsle i regionala och kommunala energisystem
Rapport, 2001

Författare

Stefan Grönkvist

Åsa Marbe

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07