International User-Group Meeting: Computor Aided Analysis and Operation in Sewage Transport and Treatment Technology IUGM94
Samlingsverk (redaktörskap), 1994

International

computor aided

treatment analyses

transport

sewage

goup-meeting

Redaktör

Sven Lyngfelt

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik

Gilbert Svensson

Institutionen för vattenförsörjnings- och avloppsteknik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Vattenteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07