Nederbörds-avrinningsmätningar i Bergsjön, Göteborg 1973-1974
Rapport, 1975

mätningar

Nederbörd

avrinning

Göteborg

dagvatten

Författare

Sven Lyngfelt

Institutionen för vattenbyggnad

Viktor Arnell

Institutionen för vattenbyggnad

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Vattenteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07