Nederbörds-avrinningsmätningar i Bergsjön, Göteborg 1973-1974
Rapport, 1975

mätningar

Nederbörd

avrinning

Göteborg

dagvatten

Författare

Sven Lyngfelt

Institutionen för vattenbyggnad

Viktor Arnell

Institutionen för vattenbyggnad

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures

Ämneskategorier

Vattenteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07