Millimeter-Wave Integrated Circuit Solutions for Wireless Applications
Doktorsavhandling, 2012

kollektorn, MC2, Chalmers University of Technology
Opponent: Prof. Dr. Ullrich Pfeiffer

Författare

Morteza Abbasi

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

ISBN

978-91-7385-651-5

Technical report MC2 - Department of Microtechnology and Nanoscience, Chalmers University of Technology: 211

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 3332

kollektorn, MC2, Chalmers University of Technology

Opponent: Prof. Dr. Ullrich Pfeiffer

Mer information

Skapat

2017-10-07