Núcleo Uma viagem ao coracão da matéria
Bok, 2004

Författare

Ray Mackintosh

Jim Al-Khalili

Björn Jonson

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Subatomär fysik

Ämneskategorier

Subatomär fysik

ISBN

972-0-45135-1

Mer information

Skapat

2017-10-06