Beräkning av dagvattenavrinning från urbana områden
Kapitel i bok, 1978

analys

Dagvatten

urbana områden

kvantitativ

Författare

Sven Lyngfelt

Institutionen för vattenbyggnad

Viktor Arnell

Institutionen för vattenbyggnad

YMER 1978. Årsbok för Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi

129-145

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Vattenteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07