A Valve-Less Diffuser Micropump for Microfluidic Analytical Systems
Paper i proceeding, 2000

Författare

Helene Andersson

Wouter van der Wijngaart

Peter Nilsson

Peter Enoksson

Institutionen för mikroelektronik

Göran Stemme

µTAS, Enschede, The Netherlands, May 14-18 (2000)

Ämneskategorier

Maskinteknik

Annan teknik

Industriell bioteknik

Kemiteknik

Elektroteknik och elektronik

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-07