Pathways for the pulp industry: trade-offs between profit and CO2 emissions reduction
Kapitel i bok, 2011

Författare

Johanna Jönsson

Industriella energisystem och tekniker

Thore Berntsson

Industriella energisystem och tekniker

EUROPEAN ENERGY PATHWAYS - Pathways to Sustainable European Energy Systems

319-323
978-91-978585-1-9 (ISBN)

Ämneskategorier

Kemiteknik

ISBN

978-91-978585-1-9

Mer information

Skapat

2017-10-06