Analysing the potential for different technology pathways within the European pulp and paper industry
Kapitel i bok, 2011

Författare

Johanna Jönsson

Industriella energisystem och tekniker

Thore Berntsson

Industriella energisystem och tekniker

Methods and Models - used int the project Pathways to Sustainable Europan Energy Systems

85-88
978-91-978585-2-6 (ISBN)

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2020-08-06