Triplex Addressability as a Basis for Functional DNA Nanostructures
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Erik Lundberg

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Ämneskategorier

Kemi