A Bioinspired Self Assembled Dimeric Porphyrin Pocket that Binds Electron Accepting Ligands
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2012

A binding pocket consisting of two zinc porphyrins self assembled by Watson-Crick base pairing is presented. The porphyrin binding pocket is located in the confined environment of a lipid membrane whereas the DNA is located in the water phase. Bidentate electron accepting ligands are shown to coordinate in-between the two porphyrins.

Författare

Karl Börjesson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Polymerteknologi

Jakob Woller

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi

Elham Parsa

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi

Jerker Mårtensson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Organisk kemi

Bo Albinsson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi

Chemical Communications

1359-7345 (ISSN)

Vol. 48 12 1793-1795

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Energi

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

Kemi

Fundament

Grundläggande vetenskaper

DOI

10.1039/c2cc17434k

Mer information

Senast uppdaterat

2020-07-01