A Brunn-Minkowski inequality for Fano manifolds
Artikel i övrig tidskrift, 2011

Författare

Bo Berndtsson

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Göteborgs universitet

arxiv:1103.0923

Ämneskategorier

Matematik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13