Transport of Radionuclides in Water Mineral Systems
Doktorsavhandling, 1983

Opponent: Professor Ivars Neretnieks

Författare

Karin Andersson

Institutionen för kärnkemi

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

Annan kemiteknik

Annan kemi

Miljövetenskap

ISBN

91-7032-105-1

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 460

Opponent: Professor Ivars Neretnieks

Mer information

Skapat

2017-10-08