Alternative kolemidler 1:3 - globala miljöaspekter på arbetsmedier i kyl- och värmepumpanläggningar
Rapport, 1993

Författare

Thore Berntsson

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Kemiteknik

ISBN

9291203289

Mer information

Skapat

2017-10-06