Hearing Thresholds with Direct Bone Conduction Versus Conventional Bone Conduction
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1984

Författare

Bo Håkansson

Institutionen för tillämpad elektronik, Medicinsk teknik

Anders Tjellström

U. Rosenhall

Scand. Audiol.

Vol. 13 1 3-13

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07