Study of the Incipient Spot Breakdown Controlled by Riblets
Kapitel i bok, 2012

Författare

Valery Chernoray

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

G.R. Grek

V.V. Kozlov

Yu.A. Litvinenko

EUCASS Book Series on Advances in Aerospace Sciences, Vol. 3, Progress in Flight Physics, [Edited by Ph. Reijasse, D. Knight, M. Ivanov, and I. Lipatov]

545-556

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-08