Acceleration Levels at Hearing Threshold with Direct Bone Conduction versus Conventional Bone Conduction
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1985

Författare

Bo Håkansson

Institutionen för tillämpad elektronik, Medicinsk teknik

Anders Tjellström

U. Rosenhall

Acta Otolaryngol. (Stockh)

Vol. 100 240-252

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07