Classification and nonexistence results for binary linear codes
Licentiatavhandling, 2012

linear codes

maximum clique

classification of codes

Algorithms

optimal codes

Euler, Skeppsgränd 3, Chalmers tekniska högskola
Opponent: Prof. Torleiv Klöve, Department of Informatics, University of Bergen, Norway

Författare

Erik Lorentzen

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Ämneskategorier

Matematik

Datavetenskap (datalogi)

Preprint / Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Euler, Skeppsgränd 3, Chalmers tekniska högskola

Opponent: Prof. Torleiv Klöve, Department of Informatics, University of Bergen, Norway

Mer information

Skapat

2017-10-08