The Bone-Anchored Hearing Aid - Principal Design and a Psychoacoustical Evaluation
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1985

Författare

Bo Håkansson

Institutionen för tillämpad elektronik, Medicinsk teknik

Anders Tjellström

U. Rosenhall

Peder Carlsson

Institutionen för tillämpad elektronik, Medicinsk teknik

Acta Otolaryngol (Stockh)

Vol. 100 229-239

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06