The Mechanical Point Impedance of the Human Head, with and without Skin Penetration
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1986

Författare

Bo Håkansson

Institutionen för tillämpad elektronik, Medicinsk teknik

Peder Carlsson

Institutionen för tillämpad elektronik, Medicinsk teknik

Anders Tjellström

J. Acoust. Soc. Amer.

Vol. 80 4 1065-1075

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06