Translational and systems medicine Introduction
Artikel i övrig tidskrift, 2012

mathematical modeling

cancer

systems biology

Författare

Jens B Nielsen

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Livsvetenskaper

Journal of Internal Medicine

0954-6820 (ISSN) 1365-2796 (eISSN)

Vol. 271 2 108-110

Ämneskategorier

Biologiska vetenskaper

DOI

10.1111/j.1365-2796.2011.02490.x

Mer information

Skapat

2017-10-07