Prometheus eller Narcissus? Entreprenören som samhällsomvälvare
Bok, 2011

Författare

Karl Palmås

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Sociologi

Företagsekonomi

ISBN

9789186923006

Mer information

Skapat

2017-10-07