Prometheus eller Narcissus? Entreprenören som samhällsomvälvare
Bok, 2011

Författare

Karl Palmås

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Styrkeområden

Building Futures

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Sociologi

Företagsekonomi

ISBN

9789186923006

Mer information

Skapat

2017-10-07