Percutaneous vs Transcutaneous Transducers for Hearing by Direct Bone Conduction
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1990

Författare

Bo Håkansson

Institutionen för tillämpad elektronik, Medicinsk teknik

Anders Tjellström

Peder Carlsson

Institutionen för tillämpad elektronik, Medicinsk teknik

Otolaryngol. Head Neck Surg.

Vol. 102 4 339-344

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06