The effect of cyanine dyes on the photorefractive properties of composites based on carbon nanotubes
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2012

Författare

A.S. Laryushkin

A.D. Grishina

T.V. Krivenko

V.V. Savel'ev

Rodney Rychwalski

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

A.V. Vannikov

Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces

2070-206X (ISSN) 2070-2051 (eISSN)

Vol. 48 2 191-198

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Materialteknik

DOI

10.1134/S2070205112020104

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-02