The effect of cyanine dyes on the photorefractive properties of composites based on carbon nanotubes
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2012

Författare

A.S. Laryushkin

A.D. Grishina

T.V. Krivenko

V.V. Savel'ev

Rodney Rychwalski

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

A.V. Vannikov

Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces

2070-206X (ISSN) 2070-2051 (eISSN)

Vol. 48 2 191-198

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06