A new first course in analog and digital control
Paper i proceeding, 1990

Författare

Bengt Schmidtbauer

Institutionen för reglerteknik

Proc of the IFAC World Congress, Tallinn, Estonia

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06