On the Emergence of Research by Design and Practice-based Reseach Approaches in Architectural and Urban Design
Kapitel i bok, 2012

Författare

Fredrik Nilsson

Chalmers, Arkitektur

Halina Dunin-Woyseth von Turow

Chalmers, Arkitektur

Design Innovation for the Built Environment. Research by Design and the Renovation of Practice

37-52
978-0-415-59665-7 (ISBN)

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Filosofi

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

ISBN

978-0-415-59665-7

Mer information

Skapat

2017-10-08