Applying Object-Oriented Principles to Control-System Design
Paper i proceeding, 1992

Författare

Michael Tittus

Institutionen för reglerteknik

Preprints of the 4th Nordic Process Control Workshop, Göteborg, Sweden

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06