Properties and Detection of Transient Noise in an Everyday Sound Environment
Paper i proceeding, 1993

Författare

Anders Gingsjö

Institutionen för tillämpad elektronik, Medicinsk teknik

Bo Håkansson

Institutionen för tillämpad elektronik, Medicinsk teknik

Peder Carlsson

Institutionen för tillämpad elektronik, Medicinsk teknik

15th Danavox Symposium

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07