Some Algorithms for Detection of Transient Sound
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1993

Författare

Anders Gingsjö

Institutionen för tillämpad elektronik, Medicinsk teknik

Bo Håkansson

Institutionen för tillämpad elektronik, Medicinsk teknik

Peder Carlsson

Institutionen för tillämpad elektronik, Medicinsk teknik

Recent Development in Hearing Instruments Technology

359-360

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07