Trade-Off between Energy Capture and Dynamic Loads in Variable Speed Turbines
Paper i proceeding, 1993

Författare

Thommy Ekelund

Institutionen för reglerteknik

Bengt Schmidtbauer

Institutionen för reglerteknik

Proc of the 12th IFAC World Congress, Sydney, Australia

521-524

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06