Resonance Frequencies of the Human Skull in Vivo
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1994

Författare

Bo Håkansson

Institutionen för tillämpad elektronik, Medicinsk teknik

A. Brandt

Peder Carlsson

Institutionen för tillämpad elektronik, Medicinsk teknik

Anders Tjellström

J. Acoust. Soc. Amer.

Vol. 95 3 1474-1481

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06