Resonance Frequencies of the Human Skull in Vivo
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1994

Författare

Bo Håkansson

Institutionen för tillämpad elektronik, Medicinsk teknik

A. Brandt

Peder Carlsson

Institutionen för tillämpad elektronik, Medicinsk teknik

Anders Tjellström

J. Acoust. Soc. Amer.

Vol. 95 1474-1481

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap