Controllability and Control-Law Synthesis of Linear Hybrid Systems
Kapitel i bok, 1994

Författare

Michael Tittus

Institutionen för reglerteknik

Bo Egardt

Institutionen för reglerteknik

Lecture Notes in Control and Information Sciences, editor G. Cohen and J.-P. Quadrat

Vol. 199 377-383

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07