Life Cycle Assessment of fuels for short sea shipping
Paper i proceeding, 2012

Författare

Selma Brynolf

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Maritime Operations

Karin Andersson

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Maritime Operations

Erik Fridell

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Maritime Operations

2012 International Research Conference on Short Sea Shipping, Lisbon

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Energi

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07