REGO - Process identification, controller synthesis and on-line implementation
Paper i proceeding, 1994

Författare

Bengt Schmidtbauer

Institutionen för reglerteknik

Proc of the 10th IFAC Symposium on System Identification, Copenhagen, Denmark

11-

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07