A Program Package for Modelling and Simulation of Distributed Parameter Processes
Paper i proceeding, 1994

Författare

Jan Ekvall

Institutionen för reglerteknik

J. Funkquist

Adam Lagerberg

Institutionen för reglerteknik

Proc of the 36th Simulation Conference (SIMS '94) - Applied Simulation in Industry, Stockholm, Sweden

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07