Criteria for Future Marine Fuels
Paper i proceeding, 2012

Författare

Selma Bengtsson

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Maritime Operations

Karin Andersson

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Maritime Operations

Ellis Joanne

Lennart Haraldsson

Bengt Ramne

Per Stefenson

The IAME 2012 Conference September 2012

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Energi

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

Farkostteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-05