Modeling and Identification of Drive-System Dynamics in a Variable-Speed Wind Turbine
Paper i proceeding, 1994

Författare

Peter Novak

Institutionen för reglerteknik

Inge Jovik

Institutionen för reglerteknik

Bengt Schmidtbauer

Institutionen för reglerteknik

Proc of the 3rd IEEE Conference on Control Applications, Glasgow, UK

233-238

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07