Mild Steam Explosion of Spruce Wood
Licentiatavhandling, 2012

mild steam explosion

separation

spruce

(galacto)glucomannan

NaBH4

KC-salen, Kemigården 4

Författare

Kerstin Jedvert

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Styrkeområden

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiteknik

Licentiatuppsatser vid Institutionen för kemi- och bioteknik, Chalmers tekniska högskola

KC-salen, Kemigården 4

Mer information

Skapat

2017-10-08