Characterization of Epoxy Microcomposite and Nanocomposite Materials for Power Engineering Applications
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2012

Författare

A. Krivda

ABB

T. Tanaka

Waseda University

M. Frechette

Hydro Quebecs Res Inst

J. Castellon

Université de Montpellier

Davide Fabiani

Universita di Bologna

G.C. Montanari

Universita di Bologna

R. Gorur

Arizona State University

P. Morshuis

TU Delft

Stanislaw Gubanski

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik

J. Kindersberger

Technische Universität München

A. Vaughn

Technische Universität München

S. Pelissou

Université de Montpellier

Y. Tanaka

University of Tokyo

L.E. Schmidt

ABB

G. Lyer

Arizona State University

T. Andritsch

TU Delft

Johannes Seiler

Technische Universität München

Martin Anglhuber

Technische Universität München

IEEE Electrical Insulation Magazine

0883-7554 (ISSN) 15584402 (eISSN)

Vol. 28 2 38-51 6159180

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

DOI

10.1109/MEI.2012.6159180

Mer information

Senast uppdaterat

2023-10-03