Hybrid objects
Kapitel i bok, 1995

Författare

Michael Tittus

Institutionen för reglerteknik

Bo Egardt

Institutionen för reglerteknik

Hybrid Systems II, Lecture Notes in Computer Science, editor A. Nerode and P. Antsaklis and W. Kohn and S. Sastry

Vol. 999 493-508

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07