A State-Space Model for Multiphase Transmission Lines
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1994

Författare

Rina Navarro-Adlemo

Institutionen för reglerteknik

Control Engineering Practice

Vol. 2 2 255-262

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07