Optimum Complexity Reduction of minimum mean square error DS-CDMA receivers
Paper i proceeding, 1994

cdma

Författare

Erik Ström

Institutionen för informationsteori, Kommunikationssystem

Scott L. Miller

Proceedings IEEE Vehicular Technology Conference

568-572

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06