Application of Speech Technology in Vehicles
Kapitel i bok, 2010

cognitive load

dialogue systems

multimodal interaction

in-vehicle interaction

driver distraction

Författare

Fang Chen

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi, Interaktionsdesign (Chalmers)

Ing-Marie Jonsson

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datavetenskap

Jessica Villing

Göteborgs universitet

Staffan Larsson

Göteborgs universitet

Speech Technology

195-219

Ämneskategorier

Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling)

Jämförande språkvetenskap och allmän lingvistik

Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)

ISBN

978-0-387-73819-2

Mer information

Skapat

2017-10-06