Complexity Reduction of Direct-Sequence Code Division Multiple Access Receivers
Paper i proceeding, 1994

cdma

Författare

Erik Ström

Institutionen för informationsteori, Kommunikationssystem

Stefan Parkvall

Scott L. Miller

Björn E. Ottersten

Proceedings IEEE International Conference on Communications

1643-1647

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06