Functional Gain of the Bone-Anchored Hearing Aid
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1995

Författare

Peder Carlsson

Institutionen för tillämpad elektronik, Medicinsk teknik

Bo Håkansson

Institutionen för tillämpad elektronik, Medicinsk teknik

Nobelpharma International Updates

Vol. 1,95 8-10

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06