The human element in maritime logistics
Kapitel i bok, 2012

Författare

Cecilia Österman

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Maritime Operations

Anna-Lisa Osvalder

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Maritime logistics: a complete guide to effective shipping and port management. Edited by Dong-Wook Song & Photis M Panayides

59-74
978-0-7494-6369-4 (ISBN)

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Annan maskinteknik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

ISBN

978-0-7494-6369-4

Mer information

Skapat

2017-10-07