Force Threshold for Hearing by Direct Bone Conduction
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1995

Författare

Peder Carlsson

Institutionen för tillämpad elektronik, Medicinsk teknik

Bo Håkansson

Institutionen för tillämpad elektronik, Medicinsk teknik

A. Ringdahl

J. Acoust. Soc. Am.

Vol. 97 2 1124-1129

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07