Parameter Estimation and Detection of DS-CDMA Signals subject to Multipath Propagation
Paper i proceeding, 1995

cdma

Författare

Stefan Parkvall

Erik Ström

Institutionen för informationsteori, Kommunikationssystem

Proceedings of IEEE/IEE Workshop on Signal Processing in Multipath Environments, Glasgow, Scotland

149-157

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06